Click the pencil icon to edit the text

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enimnad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi.

Primary button Secondary button

小罗结束32天牢狱生活称最想见母亲出狱时狱友流泪相送

巴西足球巨星小罗纳尔多结束了32天的牢狱生活,据透露小罗此番共计交了160万美金的保释金。在出狱的现场,有许多的球迷让他签名,人气相当的高。虽然小罗已经出狱,但是他仍需在酒店中被监视居住。

很多人都很奇怪,小罗纳尔多怎么进监狱了。在今年3月4日,小罗纳尔多及其哥哥因为持假护照入境,被警方逮捕。在小罗出狱以后他表示自己从未想过会经历这样的事情,而且他还表示自己知道那些文件是不合法的时候也惊呆了。

小罗也非常配合法院,还表示这件事是一次沉重的打击,也承诺会从这次教训中吸取经验。最近国外疫情非常严重,小罗也非常担心母亲的安全,还表示自己现在非常想要给母亲大大的吻,想必,在小罗入狱的这32天,他的母亲也非常担心。

小罗在酒店接受采访时还透露,在狱中他也向狱友们传达了足球的快乐,在狱中经常和他们踢足球,更是频繁地和别人拍照,给他们签名,小罗和他们相处非常好。狱友们得知他被保释可以出狱的消息后,还特意为他准备了大餐送别他。甚至还有许多狱友流泪送别。小罗也向狱友们承诺会去看望他们。

在被发现护照是假的之后,小罗也非常配合的说明了所有的事情,而且也进行了一切对他们的要求,更是不忘将足球带来的快乐传播给其他人。当地的人也有很多是他的球迷,小罗也表示自己非常感谢他们的喜爱。

在酒店监视的期间,小罗还向酒店要求提供一个房间踢球,可见他对足球的喜爱。

No Responses

发表回复

您的电子邮箱地址不会被公开。