Click the pencil icon to edit the text

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enimnad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi.

Primary button Secondary button

记者:瓜帅不仅对曼城和国家队影响很大对新一代教练也是如此

直播吧6月4日讯 近日BBC足球记者约翰-默里在接受采访的时候谈到了瓜迪奥拉,他认为瓜帅不仅给曼城带来了很多影响,给英格兰国家队也是如此。

约翰-默里说:“自从瓜迪奥拉成为曼城主教练以来,他的影响就是巨大的。索斯盖特谈论过瓜帅所做的,以及他培养球员的方式,福登就是一个很好的例子。”

“当然我们还看到了其他年轻球员的崛起,例如帕尔默和麦卡蒂,现在我们可以看到又一代令人兴奋的年轻的曼城球员在成长。如果他们觉得自己不够出色的话,他们就不会坐在替补席,与其他球员竞争了。就英格兰队未来可能发生的事情而言,这也有巨大的潜力。”

“无论未来谁成为英格兰国家队主帅,是索斯盖特还是其他什么人,他们都会从瓜迪奥拉所做的事情中获益。看看斯特林成长为英格兰国家队非常关键的一名球员,如果他没在瓜迪奥拉的球队踢球,那他还会是现在这个水平吗?”

关于瓜帅对新一代教练的影响,约翰-默里说:“新一代的教练都在说‘我想要踢控制型足球’,就像瓜迪奥拉的球队那样。因此瓜帅对现在的足球方式也有着很大的影响,大家想要做的就是复制最出色的球队,最棒的教练所做的事情。”

No Responses

发表回复

您的电子邮箱地址不会被公开。