Click the pencil icon to edit the text

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enimnad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi.

Primary button Secondary button

– 全球领先中文互动问答平台

俄国从蛇岛的撤军,对于已经交战的俄乌双方而言,都是一次重要而艰难的选择。作为一个黑海上的小岛,面积不大,但地理位置上,它距乌克兰海岸约32公里,距乌克兰港口城市敖德萨大约140公里,使得它能控制乌克兰的海上航道,不管是北约的武器的输入还是港口粮食的输出。军事价值上,它面积小且无明显遮挡物使得易攻难守,使得需要耗费大量的军事上的人力物力而守卫它。 1、对俄罗斯而言,从蛇岛撤军是战略上的重新选择,将军事力量重新部署到新的地方; 在俄乌冲突的初期,需要快速占领很多交通要塞,军事价值极重的地方,其中就包括蛇岛。但快速占领蛇岛后,由于它特殊的地理位置和地势,也让俄军为守卫和蛇岛的军事补充上付出了一定的代价,其中包括俄罗斯黑海舰队的舰船,包括各种雷达、防卫军事设备、防空系统等。 此次从蛇岛撤军,既是减少蛇岛带来的军事消耗,也是使得俄乌冲突一百多天后,俄罗斯军事力量的重新部署。现阶段的俄乌军事冲突,俄军在于巩固已有的军事成就,很多军事要塞战略性地撤退,而将更多的军事力量部署到已占领的城市,为后续的俄乌谈判奠定军事基础。 2、俄乌冲突带来的世界粮食危机,俄罗斯的主动撤军也是赢得世界舆论的胜利; 自从俄乌冲突以来,乌克兰就向世界表示以前能够出口到世界各地的几百万吨粮食无法安全运输,全部是因为蛇岛被占领,蛇岛的占领使得粮道被封锁,而使得世界粮食危机。 从舆论上看,引发世界粮食危机的帽子很大,使得俄罗斯对蛇岛的占领有些被动。但看看乌克兰能够运出的500万吨左右的粮食和其他的运输渠道,蛇岛一定程度上是舆论的筹码。 俄罗斯的主动撤军蛇岛,军事舆论上从被动变成主动,使得世界粮食危机的炒作成为乌克兰的压力。 3、对于乌克兰而言,被撤军的蛇岛可能成为烫手的山芋。 前期的俄乌冲突中,乌克兰在重要的港口和水域都布置了水雷等军事设备,而俄军的撤离,要想原本的粮道变得能够正常航线,还需要乌克兰好好清理一番。 而对于已经空空荡荡的蛇岛而言,乌克兰一时间不敢也不会立即驻军。一来俄罗斯从岛上撤军并不意味着所有的军事力量从黑海水域保持静默,二来乌克兰也没有足够的军事能力守卫蛇岛。反过来蛇岛也会慢慢消耗乌克兰的军事装备和能力。 自从2月24日,俄乌冲突爆发以来,各种军事要塞的争夺都是反反复复。从一个平民百姓的角度,还是希望冲突早点结束,能够回归和平,能够在谈判中让一个地区重新稳定并能够适合安居乐业。

中秋节有三倍工资。中秋节有薪假是1天,即中秋节当天,在这天安排劳动者工作的,支付不低于工…

兼职收入的个人所得税不适用10月的个税改革新规,它有单独的计算方法,具体计算方式如下: 1、…

林生斌的人设崩塌之后,虽然想尽办法替自己洗白,但无奈效果不佳,如今也是偃旗息鼓,再也…

No Responses

发表回复

您的电子邮箱地址不会被公开。