Click the pencil icon to edit the text

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enimnad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi.

Primary button Secondary button

单纯谈技术你认为大罗、小罗、C梅西谁的球技最好?

单纯讲球技,首先要弄清楚足球技术包括哪些项?一般来讲足球的基本技术应该包括传球、射门、突破、抢截能力等。那么我们就从以上几个方面来分析大罗、小罗、C罗、梅西的球技谁更好。

传球:传球是组织进攻、变换战术及创造射门机会的有效手段,很显然论传球技术中场球员是要强于前锋球员的,因为中场球员是进攻的发起者和组织者,而这四人中梅西和小罗都是可以打中场组织的十号球员,并非传统意思上的前锋,所以他俩的传球技术是要高于大罗和C罗的,这个从球员技术统计上的助攻数上能反应出来的,所以一次排名梅西、小罗、大罗、C罗

射门:如果说传球是中场球员的基本功,那么射门就应该是前锋的基本功了,而射门技术又包括脚头准星和头球能力,在脚下射门技术方面依次为大罗、梅西、C罗、小罗;头球方面依次是C罗、小罗、大罗、梅西,其中除了C罗头球水平很高,其他三人都很差。

突破:突破方面这四人都是一顶一的高手,大罗比较著名的钟摆过人,年轻时也能利用速度强突;小罗踩单车过人,牛尾巴过人;梅西突破的主要特点是启动速度快,变向灵活,动作并不花哨但很实用;C罗则更多是利用速度摆脱对手,综上在突破上依次为大罗、梅西、小罗、C罗

抢截:抢截更多的体现是在防守能力方面,这对于四个前场进攻球员来说有点强人所难,所以暂时不排名也罢。

综上所述,单纯地从技术上来说个人认为,一次为大罗、梅西、小罗、C罗,不知道小伙伴们怎么看,欢迎评论区留言。

No Responses

发表回复

您的电子邮箱地址不会被公开。