Click the pencil icon to edit the text

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enimnad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi.

Primary button Secondary button

知情人解巴萨王堕落之谜 小罗这样变成夜店之王

新浪体育讯小罗是如何从诺坎普国王退化成堕落天使?在巴萨五年间,围绕着他又发生了怎样的故事,而使他转会AC米兰?近日,西班牙Canal+电视台的“罗宾逊报告”邀请了众多圈内人士共同探讨这个话题,试图揭开小罗纳尔多衰败之谜。

罗宾逊是前爱尔兰国脚,现在是Canal+电视台的西班牙足球专家,他邀请巴萨主席拉波尔塔、总监贝吉里斯坦、前副主席罗塞尔等跟亲历过小罗辉煌和沉浮的相关人士就这个“神秘”的话题进行了反问。以下是嘉宾发言:

2007年的春天,打完同萨拉戈萨的比赛后,我们发现小罗的态度出现了变化,而且还影响到了队里其他球员。比赛后,小罗和德科并没有随同大队球员乘坐大巴返回宾馆,而是租用了一辆汽车前往了别的目的地。

最后,我们跟小罗对话,试图想知道他究竟是怎么想的,他跟我说他想留下来,并重新成为世界最佳。考虑到他为俱乐部所做的贡献,我们相信了他的话。然而,尽管有相当多的球员和球迷对他表示了支持,但小罗依旧我行我素。

2006年世界杯结束后,情况就有所不对。我们注意到发生在他身上的一些细节变化:他很少和队友交流,而且总是会莫名其妙的受伤,哪怕是一些小事也会影响到他的状态,甚至在为代表巴西国家队比赛这个问题上,他也遇到了难题。

小罗纳尔多需要对他的所作所为负责。也许,需要负责的不只是他一个人,但问题产生主要还是因为他。因为他是这家俱乐部的象征球员,而不是其他什么人,他的一举一动都代表着俱乐部形象。

小罗是被带坏的。当他意识到自己的生活不仅仅是跟巴塞罗那俱乐部打交道时,他的一切就此改变。事实上,在他的身边有大约50多名世界各地的朋友围绕着他。于是,小罗与外界隔绝了联系,而更乐于这些人打交道。真正的朋友应该是适时的对你不当的行为进行批评和指正,而那些人只会跟他说甜言蜜语。以至于到后来,他经常夜不归宿。起初,他晚上出去只是释放一下压力,会在归队时间前回家,不幸的是到后来这成为了他的一种习惯和生活方式。

也许,巴萨上下从队医、主席、经理再到队员可以帮助他更多。在巴塞罗那,总是会有很多事情可以伤害到球员,而实际上小罗也许并没有真正想离开巴塞罗那。

事实上,我们跟小罗有过多次对话,也尽过全力帮助他。我们告诉他说,整支球队都在背后支持你,但是我们不知道他是怎么想的,因为他从来不告诉我们他究竟怎么想。

No Responses

发表回复

您的电子邮箱地址不会被公开。